Vítejte na našem webu

Jsme firma zabývající se zemědělskou výrobou jak rostlinou tak živočišnou. Hospodaříme v jižní části Moravského krasu  na 700 ha  zemědělské půdy.Dále chováme mléčné plemeno krav s uzavřeným obratem stáda v počtu 200 ks VDJ. Dále se zabýváme dřevovýrobou. Specializujeme se v převážné míře na výrobky z buku . Převážná část naší výroby je pro německého partnera. V rámci zakázkové výroby zhotovujeme schodiště pro rodinné domy případně ostatní projekty z bukového řeziva nebo dle požadavku zákazníka.

Několik záběrů z naše provozu.

  • Rostlinná výroba a mechanizace    
  • Źivočišná výroba
  • Dřevovýroba

Novinky

Výdej nájmů 18.10.2017

05.10.2017 00:00
                VÝDEJ  NÁJMU  a PACHTU , PRODEJ OBILÍ  AGOS BIO  a. s. Bukovina  oznamuje  vlastníkům  půdy  s  platnou pachtovní nebo nájemní smlouvou, že výdej nájmů a...

zápis z valné hromady 21.6.2017

17.07.2017 13:27
Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562 konané dne 21. června 2017 od 18:08 do 18:45 hodin, v sokolovně TJ v Březině u Křtin, svolané představenstvem...

pozvánka na valnou hromadu

22.05.2017 10:09
Představenstvo společnosti AGOS BIO a.s. , IČ 60745584 se sídlem v Bukovině 108                       svolává řádnou valnou hromadu akcionářů       na...

plná moc

24.09.2015 08:35
PLNÁ   MOCZmocnitel : ...........................................................Zplnomocňuji tímto pana/í  .....................................k převzetí naturálního plnění za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .v...

Stanovy schválené na valné hromadě dne 18.6.2015.

18.05.2015 14:11
STANOVY AGOS BIO a. s.I. V š e o b e c n é   ú d a j ečl. 1 Založení a vznik společnosti.  Zápis v obchodním rejstříku.  Podřízení se zákonu o obchodních  korporacích a internetové stránky společnosti. Obchodní společnost AGOS BIO a. s. (dále jen "společnost") je...