Výdej nájmů 25.10.2016

19.10.2016 00:00


                VÝDEJ  NÁJMU , PRODEJ OBILÍ 


AGOS BIO  a. s. Bukovina  oznamuje  vlastníkům  půdy  s  platnou
pachtovní nebo nájemní smlouvou, že výdej nájmů v obilí
za rok 2016 , včetně prodeje ostatním zájemcům bude probíhat

    
 
v  úterý 25.10.2016

od  9:00 do 16:00 hod
    na  středisku v Bukovině.
Po příjezdu se hlaste v kanceláři ( u čerpací stanice
pohonných hmot) , kde Vám bude proveden   přepočet na obilí ,
množství bude zaokrouhlováno  na 50 kg.

Pokud vybírá nájem  jiná osoba, než vlastník , je nutná  plná  moc a občanský průkaz pověřené osoby.

Ceny obilí včetně pytlů :  pšenice   450 Kč / 1 q 

                                        ječmen 450 Kč / 1 q


V Bukovině  18.10.2016
 za  AGOS BIO a. s.
Viktor Polák v. r.