Archiv článků

Odpověď starostovi na jeho dopis ze dne 24.7.2019

26.07.2019 07:31

Výzva starostovi Obce Březina

25.07.2019 13:03
Výzva starostoviobce BřezinaNa základě vyjádření některýchodborníků, kteří  uvedli např. následující: ,,Společnost Agos Bio a.s. shromažďuje informacez okolních obcí o intenzitách a průběhu mimořádné srážky ze dne 7.6.2019.Z dostupných informací a proběhlých konzultací se...

Vyjádření k odtoku srážek z pole s kukuřicí v obci Březina

24.07.2019 13:46
Vzhledem k  útočným komentářům pana starosty obce Březina na facebooku Obce Březina vůči našíspolečnosti, kde se vyjadřuje k problému s odtokem dešťových srážekna námi obhospodařovaném poli s kukuřicí, zveřejňujeme následující vyjádření.Kukuřice se na námiobhospodařovaných...

zápis z valné hromady 27.6.2019

08.07.2019 13:27
Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562 konané dne 27. června 2019 od 18:00 hodin, v sokolovně TJ v Březině u Křtin, svolané představenstvem společnosti...

pozvánka na valnou hromadu 27.6.2019

24.05.2019 10:09
Představenstvo společnosti AGOS BIO a.s. , IČ 60745584 se sídlem v Bukovině 108                       svolává řádnou valnou hromadu akcionářů       na...

Výdej nájmů 26.9.2018

17.09.2018 00:00
                VÝDEJ  NÁJMU  a PACHTU , PRODEJ OBILÍ  AGOS BIO  a. s. Bukovina  oznamuje  vlastníkům  půdy  s  platnou pachtovní nebo nájemní smlouvou, že výdej nájmů a...

Prodej mléka

29.03.2018 07:25
PRODEJ  SYROVÉHO  KRAVSKÉHO MLÉKA probíhá  vždy  ve  středu u mléčnice v areálu společnosti( první odbočka za bránou vlevo )od  15:30  do 16:30 hodin.Prodáváme do přinesených nádob, cena za 1 litr je 14 Kč,mléko je nutno tepelně opracovat.

plná moc

24.09.2015 08:35
PLNÁ   MOCZmocnitel : ...........................................................Zplnomocňuji tímto pana/í  .....................................k převzetí naturálního plnění za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .v...

Stanovy schválené na valné hromadě dne 18.6.2015.

18.05.2015 14:11
STANOVY AGOS BIO a. s.I. V š e o b e c n é   ú d a j ečl. 1 Založení a vznik společnosti.  Zápis v obchodním rejstříku.  Podřízení se zákonu o obchodních  korporacích a internetové stránky společnosti. Obchodní společnost AGOS BIO a. s. (dále jen "společnost") je...

Nová akce

07.03.2008 16:43
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.
Záznamy: 1 - 10 ze 10