plná moc

24.09.2015 08:35
PLNÁ   MOC

Zmocnitel : ...........................................................


Zplnomocňuji tímto pana/í  .....................................


k převzetí naturálního plnění za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .


v ..................................................


dne : ..........................................................


podpis zmocnitele : ...................................

PLNÁ   MOC

Zmocnitel : ...........................................................


Zplnomocňuji tímto pana/í  ....................................


k převzetí finanční hotovosti za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .


v ..................................................


dne : ..........................................................


podpis zmocnitele : ...................................