Novinky

Výdej nájmů 26.9.2018

17.09.2018 00:00
                VÝDEJ  NÁJMU  a PACHTU , PRODEJ OBILÍ  AGOS BIO  a. s. Bukovina  oznamuje  vlastníkům  půdy  s  platnou pachtovní nebo nájemní smlouvou, že výdej nájmů a...

zápis z valné hromady 14.6.2018

14.07.2018 13:27
Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562 konané dne 14. června 2018 od 18:03 do 18:50 hodin, v sokolovně TJ v Březině u Křtin, svolané představenstvem...

pozvánka na valnou hromadu 14.6.2018

14.05.2018 10:09
Představenstvo společnosti AGOS BIO a.s. , IČ 60745584 se sídlem v Bukovině 108                       svolává řádnou valnou hromadu akcionářů       na...

Prodej mléka

29.03.2018 07:25
PRODEJ  SYROVÉHO  KRAVSKÉHO MLÉKA probíhá  vždy  ve  středu u mléčnice v areálu společnosti( první odbočka za bránou vlevo )od  15:30  do 16:30 hodin.Prodáváme do přinesených nádob, cena za 1 litr je 14 Kč,mléko je nutno tepelně opracovat.

plná moc

24.09.2015 08:35
PLNÁ   MOCZmocnitel : ...........................................................Zplnomocňuji tímto pana/í  .....................................k převzetí naturálního plnění za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .v...

Stanovy schválené na valné hromadě dne 18.6.2015.

18.05.2015 14:11
STANOVY AGOS BIO a. s.I. V š e o b e c n é   ú d a j ečl. 1 Založení a vznik společnosti.  Zápis v obchodním rejstříku.  Podřízení se zákonu o obchodních  korporacích a internetové stránky společnosti. Obchodní společnost AGOS BIO a. s. (dále jen "společnost") je...

Novinky

Výdej nájmů 26.9.2018

17.09.2018 00:00
                VÝDEJ  NÁJMU  a PACHTU , PRODEJ OBILÍ  AGOS BIO  a. s. Bukovina  oznamuje  vlastníkům  půdy  s  platnou pachtovní nebo nájemní smlouvou, že výdej nájmů a...

zápis z valné hromady 14.6.2018

14.07.2018 13:27
Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562 konané dne 14. června 2018 od 18:03 do 18:50 hodin, v sokolovně TJ v Březině u Křtin, svolané představenstvem...

pozvánka na valnou hromadu 14.6.2018

14.05.2018 10:09
Představenstvo společnosti AGOS BIO a.s. , IČ 60745584 se sídlem v Bukovině 108                       svolává řádnou valnou hromadu akcionářů       na...

Prodej mléka

29.03.2018 07:25
PRODEJ  SYROVÉHO  KRAVSKÉHO MLÉKA probíhá  vždy  ve  středu u mléčnice v areálu společnosti( první odbočka za bránou vlevo )od  15:30  do 16:30 hodin.Prodáváme do přinesených nádob, cena za 1 litr je 14 Kč,mléko je nutno tepelně opracovat.

plná moc

24.09.2015 08:35
PLNÁ   MOCZmocnitel : ...........................................................Zplnomocňuji tímto pana/í  .....................................k převzetí naturálního plnění za nájem (pacht) pozemků  u  AGOS BIO a. s. Bukovina .v...

Stanovy schválené na valné hromadě dne 18.6.2015.

18.05.2015 14:11
STANOVY AGOS BIO a. s.I. V š e o b e c n é   ú d a j ečl. 1 Založení a vznik společnosti.  Zápis v obchodním rejstříku.  Podřízení se zákonu o obchodních  korporacích a internetové stránky společnosti. Obchodní společnost AGOS BIO a. s. (dále jen "společnost") je...